- NA PIME POJODOL -

 


Pa naxiolo fê ambô pa ja ta, n'gwe dôs wan pay jamay, mindji ángwe na sé fa angwe ten jatalaf, andjia, se maxi na pe ba lalea sê ya oyiô da oxi kê bê sa n'dope pôjôdôl ximaêl. Sê ba jondê pe wan bassu lapa ku sa van tôl, pêbé jôxi ja fê sen jadji dope nensay mindji mossay tadji moso se jan'da lalea; ta ke jas'andaala, na ja de óyiô tendéfa engwe tenjatalaf.

n'gwe dôs wan pay

Wan pamasedu, se maxi napay ba lalea sêê fê zugan xima n'dalalea, valadji pa damóse ôtendêfa ye ten sa jan'gwe, ta da tadji ôxi may tan bi lalea sê tembe sandopé ku moson'dalalea nexi kê fe peay, sê ya bôjô pe betu, tadaxí sê fê lime sa palee tudu pê fo da jonta jôli valadji pê be fo zunta.

Ta da déxi kene dojontul se ne zunta. Ambô bi ja ta jan egandji, kusa palaja kumángwe, y lai y sa jua limendji sa palée tudu pêhé nguliney; tadaxi sê nen fa pêhé ne fe wan tadji, mindji pa jadji se saku dôtê van, pat'a zgandji ja sadjuni pêney ta wan jodo bissan pene da kun tuduba liba, peney ja kudji kumu vand'ala.

Zgandji bí sêhé têndé fanda jani súa, sê ba jôhô, sê bê jodo, sê pindju subili, non se fa ipy zagawsê jomessa ja le jodo, sêhê ney pota jódo se pono bida san sé fa maté fal jassa fôdexí sé ne bibe gaw sé ne pali m'na xiexi sa jóne osse tud, sin zugan fonta.

Ta bi da yai sé non jabey pêhê.

F I N


 

 

Este cuento está incluido en el libro " Cuentos Annoboneses de Guinea Ecuatorial" pag(160) dentro de los cuentos en versiones en lengua Ambu, cuyos Autores son:

Jacint Creus -  Mª. Antònia Brunat.